Mobilno reciklažno dvorišteLOKACIJE MOBILNIH RECIKLAŽNIH DVORIŠTA PO NASELJIMA NA PODRUČJU OPĆINE SV.LOVREČ U 2020. GODINI
RADNO VRIJEME NASELJA I CIKLUS II CIKLUS III CIKLUS  IV CIKLUS LOKACIJA
8-12 Medvidići 18.03. 18.06. 18.09. 20.11. Kod lokve
14-18 Frnjolići, Kršuli, Kapovići, Medaki i Krunčići 18.03. 18.06. 18.09. 20.11. Okretište autobusa u Krunčići
8-12 Jakići Dolinji 19.03. 19.06. 21.09. 23.11. U središtu naselja kod kućnog broja 9
14-18 Ivići , Lakovići 19.03. 19.06. 21.09. 23.11. Pored boćališta u Lakovići
8-12 Heraki 20.03. 23.06. 22.09. 24.11. Pored oglasne ploče
14-18 Orbani 20.03. 23.06. 22.09. 24.11. U središtu naselja kraj kućnog broja 2
8-12 Pajari 23.03. 24.06. 23.09. 25.11. Na početku naselja pored dječjeg igrališta
14-18 Selina, Knapići 23.03. 24.06. 23.09 25.11. Kod škole
8-12 Vošteni 24.03. 26.06. 24.09. 26.11. U središtu naselja pored boćališta
14-18 Perini 24.03. 26.06. 24.09. 26.11. Kod boćališta
8-12 Zgrabljići 25.03. 29.06. 25.09. 27.11. Kod boćališta
14-18 Rajki 25.03. 29.06. 25.09. 27.11. Kod velikog duba
8-12 Stranići kod Lovreča 26.03. 30.06. 28.09. 30.11. Površina ispred kućnog br.10A
14-18 Čehići 26.03. 30.06. 28.09. 30.11. Na ulazu u naselje
8-12 Jurcani 27.03. 01.07. 29.09. 01.12 Na ulazu u naselje javna površina lijevo
14-18 Sv. Lovreč Pazenatički 27.03. 01.07. 29.09. 01.12. Autobusno stajalište na ulazu u naselje

 

GOSPODARENJE OTPADOM

Divlja odlagališta

Odvojeno prikupljanje otpada, zeleni otoci

Otpad

Mobilno reciklažno dvorište