Osnovna škola

Osnovna škola Joakima Rakovca

Osnivač: Istarska županija

Djelatnost: Osnovno školstvo

Program: redovni osnovnoškolski program

Adresa: Sv. Lovreč, Gradski trg 1

telefon: 052 448 104

telefaks: 052 448 266

e-mail: os-sveti-lovrec-001@skole.t-com.hr

www.os-jrakovca-svlovrecpazenaticki.skole.hr

Ravnateljica: Nataša Lakošeljac

Tajnik: Mario Bratović

Predsjednik upravnog vijeća: Lolita Njegovan

Pedagog: Lidija Malčević Lovrić

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik