Općinsko vijeće

„Sastav općinskog vijeća"

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.


Općinsko vijeće Općine Sveti Lovreč:

KRISTINA PREKALJ, predsjednica (IDS-DDI)

Kristina PREKALJ

SINIŠA TERLEVIĆ, potpredsjednik (IDS-DDI)

Siniša TERLEVIĆ

ZORAN HERAK, član (IDS-DDI)

Zoran HERAK

VALTER PALMAN, član (IDS-DDI)

Valter PALMAN

Sanja MATOSEVIC, članica (IDS-DDI)

Sanja MATOŠEVIĆ

PAOLO ZGRABLIĆ, član (IDS-DDI)

Paulo ZGRABLIĆ

OLIVJERO ANTOLOVIĆ, član (Kandidacijska lista grupe birača)

Olivjero ANTOLOVIĆ

MARINELA RADIĆ, članica (Kandidacijska lista grupe birača)

Marinela RADIĆ

DAMIR DUJMOVIĆ, član (Kandidacijska lista grupe birača)

Damir DUJMOVIĆ

Gradski trg 4
Sveti Lovreč 52448
T: 052 448 195
E: opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Službeni glasnik