Odvojeno prikupljanje otpada i zeleni otoci

Kako odvojiti otpad?

Otpad je potrebno odvajati na mjestu nastanka znači u svojim domovima te tako odvojenog odložiti u posebne spremnike odnosno kontejnere u „zelenim otocima“.

 

 U zeleni spremnik odlažemo staklo

DA!

 • staklene boce svih boja (vino, alkoholna pića, sokovi i sl.)
 • staklenke svih boja (voće, povrće, marmelada i sl.)
 • staklene čaše

NE!

 • prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo
 • ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari
 • kristal, ogledala, porculan
 • keramika
 • žarulje i neonske svjetiljke

Zašto odvojeno prikupljati staklo?

Recikliranjem staklene ambalaže štedimo prirodna bogatstava, energiju i prostor te smanjujemo onečišćenje zraka, vode i tla. Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata.

 

U žuti spremnik odlažemo plastičnu i metalnu ambalažu

DA!

 • ambalaža deterdženata
 • ambalaža šampona
 • ambalaža prehrambenih proizvoda (boce, posudice i sl.)
 • limenke, konzerve
 • metalni poklopci
 • navojni i krunski zatvarači, poklopci

NE!

 • ambalaža jakih i zapaljivih tvari
 • plastične igračke
 • ambalaža sprejeva
 • ambalaža boja i lakova

Zašto odvojeno prikupljati PET ambalažu?

Plastični otpad čini više od 30 posto kućnog otpada. Od toga velik dio čini PET ambalaža. Za 1 kg PET-a treba utrošiti 1,9 kg nafte.

 

U plavi spremnik odlažemo papir i karton

DA!

 • novinski i uredski papir
 • časopisi,i katalozi
 • prospekti, bilježnice
 • papirnata i kartonska ambalaža

NE!

 • tetrapak ambalaža
 • plastificirani papir
 • metalizirani papir
 • zauljeni papir
 • fotografije

 Zašto odvojeno prikupljati papir?

Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka. Reciklažom jedne tone otpadnog papira spasili smo 20 mladih stabala, uštedjeli oko 60.000 litara vode, potrošili upola manje energije i 15 puta manje onečistili otpadne vode.

Glomazni otpad – odvaja se i otprema putem kontejnera za glomazni otpad, koji dostavlja komunalna tvrtka “USLUGA POREČ” d.o.o. Poreč temeljem poziva.

Na području Općine Sv. Lovreč nalazi se po jedan kontejner za glomazni otpad i to na lokaciji u naselju Sv. Lovreč kraj pročistača otpadnih voda te groblja.
Odluka o utvrđivanju lokacija za postavljanje kontejnera zakrupni otpad
 

POPIS POZICIJA ZELENIH OTOKA PO  NASELJIMA NA PODRUČJU
OPĆINE SV. LOVREČ
 

RED.BR. NASELJE POZICIJE
1. JAKIĆI DOLINJI Uz k.č. 7042 na putu za Selinu
 
2. JURCANI Na k.č. 37963/3 kraj oglasne ploče
 
3. HERAKI Na dio k.č. 1320/1 pored dječjeg igrališta
 
4. KRUNČIĆI I – na ulazu u naselje kraj vinarije
II- na k.č. 7033/25 nakon kućnog broja 3 - sporedni put
III –na  k.č. 6575/3 kraj trafostanice na  kraju naselja
5. MEDAKI Kraj stupa javne rasvjete na raskrsnici kod prvog skretanja udesno
6. MEDVIDIĆI Na k.č. 81/3 kraj lokve
 
7. ORBANI Preko puta kućnog broja 1
 
8. PAJARI Kraj dječjeg igrališta prema naselju
 
9. RADIĆI Na ulazu u naselje desno kraj postojećeg kontejnera
 
10. RAJKI Na kraju naselja kraj velikog duba
11. SELINA I – u naselju kraj starog boćališta na k.č.  5919/1
II- iza škole
12. STRANIĆI Kraj boćališta
13. SV. LOVREČ I – Na parkiralištu na ulazu u naselje – Gradski trg
II- Istarska ulica na raskršću Selina -Kringa-Sv. Lovreč
III- na ulazu ulicu Korsa
IV -  kraj trafostanice u ulice Belvedere
14. LAKOVIĆI Na ulazu u naselje kraj dječjeg igrališta
15. PERINI Na ulazu u naselje
16. VOŠTENI I -  na ulazu u naselje
II – uz boćalište
17. ZGRABLJĆI Kraj trafostanice


Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč u svhu provodđenja mjera gospodarenja otpadom, do uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine, određuje korištenje reciklažnog dvorišta komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o.

Odluka o korištenju reciklažnog dvorišta na lokaciji građevine za gospodarenje otpadom Košambra

GOSPODARENJE OTPADOM

Divlja odlagališta

Odvojeno prikupljanje otpada, zeleni otoci

Otpad

Mobilno reciklažno dvorište