Odvojeno prikupljanje otpada i zeleni otoci

Kako odvojiti otpad?

Otpad je potrebno odvajati na mjestu nastanka znači u svojim domovima te tako odvojenog odložiti u posebne spremnike odnosno kontejnere u „zelenim otocima“.

 

 Uzeleni spremnik odlažemo staklo

DA!

 • staklene boce svih boja (vino, alkoholna pića, sokovi i sl.)
 • staklenke svih boja (voće, povrće, marmelada i sl.)
 • staklene čaše

NE!

 • prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo
 • ambalaža jakih kemikalija i zapaljivih tvari
 • kristal, ogledala, porculan
 • keramika
 • žarulje i neonske svjetiljke

Zašto odvojeno prikupljati staklo?

Recikliranjem staklene ambalaže štedimo prirodna bogatstava, energiju i prostor te smanjujemo onečišćenje zraka, vode i tla. Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata.

 

U žuti spremnik odlažemo plastičnu i metalnu ambalažu

DA!

 • ambalaža deterdženata
 • ambalaža šampona
 • ambalaža prehrambenih proizvoda (boce, posudice i sl.)
 • limenke, konzerve
 • metalni poklopci
 • navojni i krunski zatvarači, poklopci

NE!

 • ambalaža jakih i zapaljivih tvari
 • plastične igračke
 • ambalaža sprejeva
 • ambalaža boja i lakova

Zašto odvojeno prikupljati PET ambalažu?

Plastični otpad čini više od 30 posto kućnog otpada. Od toga velik dio čini PET ambalaža. Za 1 kg PET-a treba utrošiti 1,9 kg nafte.

 

U plavi spremnik odlažemo papir i karton

DA!

 • novinski i uredski papir
 • časopisi,i katalozi
 • prospekti, bilježnice
 • papirnata i kartonska ambalaža

NE!

 • tetrapak ambalaža
 • plastificirani papir
 • metalizirani papir
 • zauljeni papir
 • fotografije

 Zašto odvojeno prikupljati papir?

Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka. Reciklažom jedne tone otpadnog papira spasili smo 20 mladih stabala, uštedjeli oko 60.000 litara vode, potrošili upola manje energije i 15 puta manje onečistili otpadne vode.

Glomazni otpad – odvaja se i otprema putem kontejnera za glomazni otpad, koji dostavlja komunalna tvrtka “USLUGA POREČ” d.o.o. Poreč temeljem poziva.

Na području Općine Sv. Lovreč nalazi se po jedan kontejner za glomazni otpad i to na lokaciji u naselju Sv. Lovreč kraj pročistača otpadnih voda te groblja.
Odluka o utvrđivanju lokacija za postavljanje kontejnera zakrupni otpad

Raspored „zelenih otoka“ na području Općine Sv. Lovreč

 • Sv. Lovreč (Gradski trg)
 • Sv. Lovreč (Istarska ulica prije raskršća za Selinu, Kringu)
 • Stranići (kod boćališta)
 • Selina (kod „škole“)
 • Krunčići (na ulazu u naselje)
 • Perini (kod autobusne)
 • Lakovići


Općinski načelnik Općine Sv. Lovreč u svhu provodđenja mjera gospodarenja otpadom, do uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine, određuje korištenje reciklažnog dvorišta komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o.

Odluka o korištenju reciklažnog dvorišta una lokaciji građevine za gospodarenje otpadom Košambra

GOSPODARENJE OTPADOM

Divlja odlagališta

Odvojeno prikupljanje otpada, zeleni otoci

Otpad

Mobilno reciklažno dvorište