Divlja odlagališta

Ilegalna (divlja) odlagališta otpada su sve površine izvan službenog odlagališta, na koje je osoba odložila otpad.

Postojanje ilegalnih odlagališta predstavlja iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavaca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti. Ilegalna odlagališta pogoduju mnogobrojnim požarima u ljetnim mjesecima, a njihovo postojanje narušava izgled krajobraza.

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Sv. Lovreč je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu OPĆINA SV. LOVREČ, GRADSKI TRG 4, 52448 SV. LOVREČ PAZENATIČKI ili na e-mail:opcina-sveti-lovrec@pu.t-com.hr

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada možete preuzeti ovdje.

Općinsko vijeće Općine Sv. Lovreč donijelo je  Odluku mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Sv. Lovreč Sužbene novine 1/18

 

GOSPODARENJE OTPADOM

Divlja odlagališta

Odvojeno prikupljanje otpada, zeleni otoci

Otpad

Mobilno reciklažno dvorište