Službene novine Općine Sv. Lovreč Broj: 2/2018


Kazalo:

Općinski načelnik 
1. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Sv. Lovreč za 2017. godinu

Općinsko vijeće
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite za 2017. godinu na području Općine Sveti Lovreč
3. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite u 2017. godinu
4. Zaključak o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Općine Sv. Lovreč
5. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
6. Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju programa Općine Sv. Lovreč za godinu
7. Izmjene i dopune programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2018. godinu
8. Odluka o evidentiranju nerazvrstane ceste i upisu nerazvrstanih cesta u registar nerazvrstanih cesta na području Općine Sv. Lovreč
9. Zaključak o prihvaćanju VARIJANTE 1 - tehničkog rješenja odvodnje otpadnih voda iz naselja Selina
 

 

Dokumenti za preuzimanje:


Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak