Službene novine Općine Sv. Lovreč Broj: 4/2017


Kazalo:

Općinsko vijeće
1. Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate lokalnih poreza
2. Odluka o početku postupka prikupljanja ponuda za nabavu radova rekonstrukcija i asi asfaltiranja nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Sv. Lovreč
3. Odluka o prihvaćanju prijedloga Općine Vrsar o prijenosu prava vlasništva nekretnina uknjiženih u korist Općine Sv. Lovreč
4. Odluku o prethodnoj suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe „Centar za zaštitu od požara“ Poreč
5. Odluka o prihvaćanju sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe „Centar za zaštitu od požara“ Poreč
6. Odluka o imenovanju člana upravnog vijeća JVP CZP Poreč
7. Zaključak o prodaji nekretnine u vlasištvu Općine Sv. Lovreč
8. Odluka o provedbi ulaganja u sanaciju stambene zgrade izgrađene na k.č. br. Zgr. 469/1 K.O. Lovreč
9. III. Izmjene i dopune programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Lovreč za 2017. godinu
10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak