Broj: 4/2016


Kazalo:
 
1. Program komunalnih potreba Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 216
2. Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Sv.Lovreč u 2017. godini 222
3. Program javnih potreba u školstvu Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 224
4. Program javnih potreba u kulturi Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 225
5. Program javnih potreba u sportu Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 227
6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 229
7. Program javnih potreba u oblasti prostornog uređenja Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 231
8. Program raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 232
9. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sv.Lovreč za 2017. godinu 234
10. Proračun Općine Sv.Lovreč za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu 239

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak