Broj: 3/2016


Kazalo:

1. Odluka o pristupanju Turističkoj zajednici sredšnje Istre 106
2. Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja općine Sv.Lovreč za razdoblje 2016.-2020. godine 106
3. Odluka o prihvaćanju Prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 107
4. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste Selina-Jakići Dolinji 107
5. Izmjene i dopune registra nerazvrstanih cesta na području Općine Sv.Lovreč 108
6. Strateški plan razvoja općine Sv.Lovreč za razdoblje 2016.-2020. godine 109
7. Prilog uz odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području JLS (KLASA: 340-01/16-01/3 URBROJ: 2167/04-02-16-1) unutar mjere 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 201

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak