Broj: 2/2016


Kazalo:

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Lovreč i istočnog dijela Općine Vrsar u dijelu Općine Sv. Lovreč 56
2. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 60
3. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 62
4. Prve izmjene i dopune proračuna Općine Sv.Lovreč za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu 65
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sv.Lovreć za 2016. godinu 84

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak