Broj: 3/2015


Kazalo:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina na području Općine Sv. Lovreč 81
2. Izmjene i dopune programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv.Lovreč za 2015. godinu 82
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Sv. Lovreč koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 83
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Sv. Lovreč 84

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak