N A T J E Č A J za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Sv. Lovreč 08.2023.

Izlažu se prodaji i zamjeni nekretnine u vlasništvu Općine Sv. Lovreč.

Više detalja u natječaju u prilogu.<<< Povratak