Broj: 1/2015


Kazalo:

1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju zaštite i spašavanja za 2014. godinu na području Općine Sv.Lovreč 3
2. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja za 2014. godinu na području Općine Sv.Lovreč 3
3. Godišnji obračun proračuna Općine Sv.Lovreč za 2014. godinu 10
4. Odluka o raspodjeli razultata za 2014. godinu 30
5. Izmjene i dopune proračuna Općine Sv.Lovreč za 2015. godinu 31
6. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne iznfrastrukture za 2015. godinu 53
7. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 56
8. Odlluka o izmjenama i dopunama programa raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sv.Lovreč za 2015. godinu 58
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sv.Lovreč za 2015. godinu 59
10. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Pazenatik d.o.o. za komunalne poslove 59
11. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 60
12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv.Lovreč 66
13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste Selina-Jakići Dolinji 70

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak