Broj: 4/2014


Kazalo:

Općinsko vijeće

1. Izmjene i dopune socijalnog programa Općine Sv.Lovreč za 2014. godinu 105
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 107
3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 107
4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 108
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 109
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru 109
7. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Sv.Lovreč 110
8. Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama Općine Sv.Lovreč 115
9. Odluka o opozivu i imenovanju uprave-direktora trgovačkog društva Pazenatik d.o.o. iz Svetog Lovreča 116
10. Odluka o imenovanju člana uprave-direktora trgovačkog društva Pazenatik d.o.o., Sv.Lovreč 117
11. Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Lovreč za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 118

Općinski načelnik

11. Odluka o imenovanju službenika za informiranje Općine Sv.Lovreč 148

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak