Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč za  radno mjesto: viši stručni suradnik/viša stručna suradnica za proračun i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč -  1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno vrijeme, na puno radno vrijeme, utvrdilo je da pisanom testiranju može pristupiti kandidatkinja koja ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i to : SONJA OGRESTA
 

Navedena kandidatkinja poziva se na pisano testiranje koje će se održati 28. travnja 2022. godine u 13,30 sati u prostorijama Općini Sv. Lovreč, Gradski trg 4, Sv. Lovreč.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas. 
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti od 15.03.2022.. godine objavljenoj na web stranici Općine Sv. Lovreč www.sveti-lovrec.hr i oglasnoj ploči.

OVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
Predsjednik
Marko Ljubešić


<<< Povratak