Traži se smještaj za ukrajinsku obitelj

Traži se smještaj za ukrajinsku obitelj (majka s dvoje djece) na području Općine Sv. Lovreč , ako je moguće na dulje vrijeme. 

Svi koji mogu i žele pomoći  mogu se javiti Ivanu na broj telefona 099 837 9788
 <<< Povratak