Oglas i Upute i obavijesti kandidatima

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje sljedeće upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama koji podnose prijavu na oglas za prijem u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice za proračun i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Lovreč 
 <<< Povratak