ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA UNUTAR POVIJESNE JEZGRE SV. LOVREČA PAZENATIČKOG

11.05.2021. godine započeta su arheološka istraživanja na trgu Placeta koja provodi Odjel za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda u cilju prikupljanja podataka za izradu projekta izgradnje komunalne infrastrukture.
Istraživanja je potrebno provesti zbog višekratno posvjedočenog bogatstva naselja u arheološkom pogledu te zbog arhivske dokumentacije koja sugerira postojanje arheoloških ostataka nekadašnjih važnih objekata javne funkcije, odnosno kako bi se minimalizirala mogućnost devastacije vrijednih arheoloških nalaza. Ujedno, eventualni pronalazak arhitektonskih ostataka spomenutih srednjovjekovnih javnih objekata može poslužiti i kao podloga projektu uređenja gradskog trga.

Na samom trgu do 19. st. funkcionirala je pretorska palača koja je bila prislonjena na zapadno pročelje župne crkve Sv. Martina, te još jedna manja sakralna građevina koja se nalazila nešto zapadnije. Istraživanjima bi se, kroz otvaranje nekoliko probnih arheoloških sondi na obje lokacije, pokušali utvrditi gabariti građevina te prikupiti podatci o vremenu njihove izgradnje, međuodnosu s ostalim urbanim elementima, tehnikama gradnje, eventualnih naknadnim dogradnjama, itd. Probnim arheološkim sondama pozicioniranim na gradskim komunikacijama pokušalo bi se prikupiti informacije o arheološkoj slojevitosti naselja i eventualnim ostatcima građevina prapovijesnog gradinskog naselja koje je funkcioniralo na ovoj poziciji. 
 

1794 piaza dio.jpg
katastar 1820 .jpg


<<< Povratak