Radovi na sanaciji županijske ceste ŽC 5072 dionica Medvidići-Sveti Lovreč

Županijska uprava za ceste Istarske županije sukladno planu radova izvanrednog održavanja pristupa radovima izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5072 dionica Medvidići-Sveti Lovreč ukupne dužine 1,55 km. Radi se o posljednjoj dionici te izuzetni frekventne  ceste ukupne dužine 5,8 km koja je, zbog ograničenih financijskih sredstava ŽUC-e, obnavljana kroz duži vremenski period.

U sklopu radova obnovit će se cjelokupna kolnička konstrukcija metodom hladne reciklaže te polagnjem dva sloja asfaltnog zastora uz uređenje odvodnje oborinskih voda te vertikalne i horizontalne prometne signalizacije. Predviđeno trajanje radova iznosi 90 kalendarskih dana, međutim, ukoliko budu povoljne vremenske prilike, taj rok mogao bi biti i kraći.

Tehničku dokumentaciju za zahvat izradila je tvrtka Via ing d.o.o. Pula, radove izvodi tvrtka Istarske ceste d.o.o. Pula a nadzor vrši također tvrtka Via ing d.o.o. Pula.

Radovi su ugovoreni Okvirnim sporazumom još u 2020. godini, međutim, zbog krize uzrokovane pandemijom Covid-19 virusom, te posljedično smanjenim prilivom financijskih sredstava, isti su odgođeni za 2021. godinu.

IMG_6087.JPG


<<< Povratak