Nacrt izmjena i dopuna prostornog plana
3. ožujak 2017

Nacrt izmjena i dopuna prostornog plana uredenja Opcine Sv. Lovrec i istocnog dijela Opcine Vrsar u dijelu Opcine Sv. Lovrec

Tekstualni dio

Graficki dio ( 1.a. korištenje i namjena, 3.c. podrucja primjene, 4.1. gradevinska podrucja, 4.2 gradevinska podrucja, 4.3 gradevinska podrucja, 4.4 gradevinska podrucja)

Prilozi (Sazetak za javnost i Obrazlozenje )

Dokumenti se nalaze u privitku.


nitrocellulose from Hebei Jinwei Chemical Co., Limited