Službene novine Općine Sv. Lovreč Broj: 1/2018


Kazalo:

Općinsko vijeće
  1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Lovreč
  2. PRILOG 1.: Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  3. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Sv. Lovreč
  4. Odluka o provjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sv. Lovreč

Općinski načelnik 
       5. Plan nabave 2018.

Dokumenti za preuzimanje:


<<< Povratak